Bestuur

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 11 buurtgenoten waaronder een voorzitter, penningmeester, secretariaat. Ieder bestuurslid neemt minimaal 3 jaar zitting in het bestuur en kan deze termijn zo nodig verlengen met nogmaals 3 jaar. Na deze periode gaan we op zoek naar nieuwe enthousiaste buurtgenoten die het leuk vinden om activiteiten te organiseren.

Ieder jaar zijn wij weer op zoek naar enthousiaste buurtgenoten die in het bestuur willen plaatsnemen. Heb je interesse, geef je dan op bij een van de bestuursleden.

Op dit moment nemen de volgende buurtgenoten zitting in het bestuur:

Jordy Snellink (voorzitter)
Rita Vruwink (penningmeester)
Myrthe Reen (secretariaat)
Henk Worsink
Marja Boode
Henk Stokreef
Alie Altena
Silke Lueks
Arie Lodeweges

Annemarie Knoop

Rein klein Twennaar

 

Correspondentie adres:

Larenseweg 45

7475 PV Markelo


info@markelosebroek.nl