Aanleiding

Een tragisch ongeval in mei 2010 is aanleiding geweest voor de start van het project “Markelosebroek, hart voor elkaar!”. Op een mooie zomerse dag in mei 2010 kwam een buurtgenoot om het leven als gevolg van een hartstilstand. Omstanders moesten naderhand constateren dat zij niet de benodigde hulp hebben kunnen bieden, door het ontbreken van voldoende kennis en vaardigheden en door het ontbreken van AED apparatuur. Dit tragische ongeval heeft ertoe geleid dat een aantal mensen het initiatief heeft genomen om het project AED hulpverlening op te zetten.

Een AED, een Automatische Externe Defibrillator, is een apparaat dat ingezet kan worden bij een hartstilstand. Dit apparaat registreert de hartactie van het slachtoffer en geeft aan de hand van computer gestuurde protocollen de hulpverlener(s) gesproken opdrachten. Met behulp van een AED kan bij ongeveer 50% van de slachtoffers van een hartstilstand het eigen hartritme en de pompkracht weer opgewekt worden. Met de tijdige beschikbaarheid van een AED kan het risico op sterfte als gevolg van een hartstilstand sterk worden beperkt.

Bij een hartstilstand is snelle doeltreffende hulp van levensbelang. Als er binnen de eerste zes minuten na een hartstilstand reanimatie én defibrillatie wordt toegepast wordt de overlevingskans verhoogd tot 50%-70%. Iedere minuut dat er gewacht wordt, neemt de overlevingskans met 10 tot 12% af. Het is dus van belang dat zowel een AED als een hulpverlener zo snel mogelijk bij het slachtoffer aanwezig zijn. Hoewel Nederland een goede ambulancezorg heeft, is het onvermijdelijk dat de ambulance gemiddeld pas na 10 minuten ter plaatse komt om te starten met reanimeren.

Met name op het platteland, waar de ambulance gemiddeld een langere aanrijtijd nodig heeft, kan de (opgeleide) vrijwilliger/leek een levensreddende rol vervullen in aanvulling op de reguliere ambulancezorg. Deze personen kunnen, mede met behulp van een goed werkend alarmeringssysteem, enkele minuten eerder aanwezig zijn dan de ambulance en al beginnen met de hulpverlening, bestaande hartreanimatie en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator (AED). Dit is van grote invloed op de levensverwachting van betreffend persoon. De bewoners van het Markelosebroek, een uitgestrekte buurtschap in het buitengebied van de Hof van Twente, onderkennen nut en noodzaak van tijdige hulpverlening bij een hartstilstand. Dit heeft geleid tot de oprichting van de werkgroep “Markelosebroek, hart voor elkaar!”.

Het project “Markelosebroek, hart voor elkaar!” heeft naast AED hulpverlening een minstens even zo belangrijke peiler, namelijk het sociale aspect. Het project is gericht op saamhorigheid en bereidheid elkaar te helpen, waardoor een sociale dynamiek op gang wordt gebracht. De combinatie van een AED-hulpverleningsproject en de sociale dynamiek die het project op gang brengt, bevordert de leefbaarheid van het platteland in het Markelosebroek.