Hoe is de locatie bepaald voor de AED’s

Voor de locatie bepaling van een AED dient er met een aantal zaken rekening te worden gehouden:
–       bereikbaarheid/zichtbaarheid;
–       vandalisme.

Algemene voorwaarden met betrekking tot het bepalen van geschikte locaties voor plaatsen waar een AED moet komen te staan zijn:
–       goed bereikbaar per auto;
–       plaats moet beveiligd of onder toezicht staan;
–       de plaats moet zoveel mogelijk (liefst 24 uur per dag) (semi-)openbaar zijn;
–       de plaats moet geschikt zijn om hoogwaardige technologische apparatuur op te slaan (d.w.z. wind-, water- en vorstvrij);
–       plaatsen moeten verspreid zijn over het gebied waarvoor de apparatuur bedoeld is.

Bereikbaarheid
Een doorslaggevend criterium is de bereikbaarheid van de AED. Deze dient bij voorkeur 24 uur per dag en 7 dagen per week vrij bereikbaar te zijn. Voor de bereikbaarheid is ook van belang:
–       de hoogte van de opstelling (iedereen moet erbij kunnen)
–       mogelijke obstakels (geparkeerde auto’s etc.)
–       een kast die gemakkelijk opengaat;
–       een verkeersveilige plaats/locatie.

De AED dient zichtbaar te worden opgesteld en voorzien van het AED-beeldmerk zodat ook in de grote haast het apparaat herkend wordt en goed vindbaar is.

Vandalisme
Om vandalisme en diefstal zo veel mogelijk te voorkomen, zou bij het uitzoeken van een AED-locatie gekeken moeten worden of kan worden voldaan aan de eisen:
–       in het zicht en in het licht;
–       daar waar regelmatig mensen aanwezig zijn, dus bij voorkeur bij particuliere bewoning.