Hoe werkt het alarmsysteem

Het alarmeringssysteem heet AED-Alert. Dit systeem is op de Meldkamer geïnstalleerd en maakt het voor de centralist mogelijk om sms-berichten naar lekenhulpverleners te versturen. Er worden berichten verstuurd op het moment dat iemand gereanimeerd moet worden. Alleen de lekenhulpverleners die rondom de locatie van het slachtoffer staan geregistreerd ontvangen een sms-bericht. Zij kunnen veel eerder dan de ambulance ter plaatse zijn en starten met levensreddende handelingen: basale reanimatie en het toepassen van de AED. Lekenhulpverleners die zich hebben geregistreerd kunnen een sms-bericht ontvangen. Het is wel verplicht dat deze lekenhulpverleners een reanimatiecursus hebben gevolgd en hiervoor zijn geslaagd.

De volgende afbeelding geeft schematisch weer hoe AED-Alert automatisch bepaalt welke lekenhulpverleners welk type sms-bericht ontvangen. Deze tekening dient als voorbeeld te worden beschouwd.

 

schema alarmsysteem AED

Omdat tijd de cruciale factor is, krijgen alleen de lekenhulpverleners dicht bij de locatie van een slachtoffer de sms. Rondom het slachtoffer wordt door het systeem een virtuele cirkel met een straal van maximaal 500, 750 of 1.000 meter getrokken. Vervolgens wordt gekeken waar, binnen diezelfde cirkel, de AED’s staan geregistreerd. Rondom elke AED, ook binnen de eerste cirkel, wordt weer een cirkel getrokken. Dit keer met een straal van bijvoorbeeld 400 meter. Elke keer wordt gekeken of het systeem minimaal 30 lekenhulpverleners en minimaal 2 AED’s heeft gevonden. Als dat al het geval is bij een eerste cirkel met een staal van 500 meter, ontvangen alle lekenhulpverleners binnen betreffende cirkel een sms. Als nog niet aan deze criteria is voldaan zal de cirkel rondom het slachtoffer worden vergroot naar 750 en zo nodig naar 1.000 meter.

Er worden vervolgens twee verschillende sms-berichten verstuurd aan twee verschillende groepen lekenhulpverleners. In de situatie zoals in de afbeelding hierboven is de verdeling als volgt:

  • Bewoners die binnen 1.000 meter. van het slachtoffer staan geregistreerd, maar niet binnen 500 meter van een AED ontvangen het volgende bericht: “Ga naar Larenseweg 180, Markelo en start reanimatie”.
  • Bewoners die binnen een straal van 500 meter van een AED staan geregistreerd, en waarvan de AED dus binnen 1.000 meter van het slachtoffer staat, ontvangen het volgende bericht: “Ga naar Larenseweg 44, Markelo en haal de AED. Ga dan naar Larenseweg 180, Markelo”.