Doel van de stichting

  • Het bevorderen van de leefbaarheid van het platteland.
  • Het optimaliseren van de overlevingskansen van personen met een hartstilstand door het ontwikkelen van maatschappelijk draagvlak.
  • Het geven van voorlichting over defibrilleren en het stimuleren van de kennis over en de verspreiding en het gebruik van Automatische Externe Defibrillatoren.