Opleiding

Om de AED goed te kunnen bedienen is een basiscursus reanimeren en AED essentieel. In het reanimatie deel leert men:
1. Hoe het slachtoffer te benaderen;
2. Hoe het bewustzijn en de ademhaling te controleren;
3. Hoe hartmassage en beademing toe te passen.

In het AED gedeelte leert men hoe je een AED herkent en hoe je deze moet gebruiken.
Jaarlijks een herhalingscursus volgen is essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Samen met Lekenhulp Hof van Twente en Twente Hart Safe wordt er jaarlijks gekeken hoe er invulling gegeven kan worden aan deze cursus voor lekenhulpverleners. “Markelosebroek, hart voor elkaar!” zal de administratie van de cursisten en de herhalingstrainingen faciliteren. Het verdient de nadrukkelijke voorkeur dat de cursuslocatie is gelegen in het Markelosebroek. De cursus wordt gegeven in kleine groepen waarbij de onderlinge samenwerking en het nastreven van het gemeenschappelijke doel leidt tot een versterking van de onderlinge sociale contacten binnen de buurtschap.