Hoe is de planning verlopen

In maart 2011 is de werkgroep “Markelosebroek, hart voor elkaar!” samengesteld. De werkgroepleden zijn gestart met oriënterende werkzaamheden ten aanzien van het project.

Een belangrijk onderdeel van het project is draagvlak creëren bij de buurtbewoners. De informatie-avond voor de buurtbewoners was eind mei 2011. Tevens was toen de officiële oprichting van de Stichting “Markelosebroek, hart voor elkaar!” Vanaf juni 2011 is gestart met het vullen van de website en benaderen van de media. Aansluitend zijn bedrijven en buurtbewoners benaderd.

Eind oktober 2011 is er een terugkoppeling met betrokkenen geweest over de stand van zaken. De definitieve besluitvorming inzake aanschaf AED en trainingen heeft plaatsgevonden in oktober 2011.

Eind 2011 zijn de AED´s aangeschaft. En begin 2012 officieel in gebruik genomen.