Herman Snellink en Henk Roelofsen vallen in de prijzen!

Het kaartseizoen vordert al aardig. Wekelijks hebben zo’n 16 – 20 kaarters een gezellige kaartavond met af en toe prijskaarten. Afgelopen dinsdag 21 februari jl. was de winnaar Herman Snellink, tweede werd Henk Roelofsen. De standenlijst per 20 maart is bepalend voor het Markelosebroek kampioenschap. De laatste kaartavond is op 3 april bij De Poppe. En natuurlijk is het tentkaarten wederom voorafgaand aan het Buurtfeest op donderdag 5 juli 2012.
herschaalde kopie van seizoen 2012b

herschaalde kopie van seizoen 2012