Uitnodiging Jaarvergadering

Hierbij nodigen wij alle buurtgenoten uit voor ons jaarvergadering op vrijdag 9 januari 2015 om 20.30 uur in de Brookschole.

Het officiële gedeelte zal naast het jaarverslag, financieel jaarverslag en verslag van de kascommissie bestaan uit een bestuurswisseling en natuurlijk ieders wensen voor het komende jaren.

Dit jaar gaan Ceciel Boode, Wendy Stoelhorst en André Klein Horsman het bestuur verlaten. Als nieuwe leden zullen Monique Ikkink, Bianca Veenendaal, Aukje Fleerkate en Corine Bolink plaats nemen in het bestuur. Met het aftreden van Ceciel Boode zal het voorzitterschap overgedragen worden aan bestuurslid Wilco Elkink.

In de pauze drinken we samen een borrel op het nieuwe jaar en sluiten we gezellig af met bingo!

Graag tot ziens op vrijdag 9 januari 2015!

Agenda jaarvergadering 9 jan 2015