AED Informatie avond goed bezocht!

Maandagavond 30 mei jl. was de AED informatie avond. Tegen 20.15 uur waren zo’n 70 buurtgenoten aanwezig om deze informatie avond bij te wonen. De sprekers hadden zich allen goed voorbereid. Als eerste kreeg huisarts Dokter Doff het woord. Dokter Doff had een indrukwekkend verhaal door zijn vele praktijkvoorbeelden werd het muisstil in de zaal.

Daarna werd er geluisterd naar de heer Henk Poort van Stichting Hart Safe Twente uit Hengelo. Een man met veel ervaring op het gebied van de AED en het gebruik hiervan. Vervolgens kwam de laatste gastspreker mevrouw Ingrid van Leeuwen aan het woord. Zij gaf tekst en uitleg over de trainingen. Bij alle drie sprekers was er volop gelegenheid om vragen te stellen.
henk poort en ingrid van leeuwen
Het tweede gedeelte van de avond werd gevuld door onze eigen werkgroepleden. Als eerste gaven Alie Altena en Anja Stokreef uitleg over de plaatsbepaling van de AED’s en de AED trainingen. Een PowerPoint presentatie ondersteunde hun uitleg.

Onze laatste spreker was Sandra Addink. Door haar financiële achtergrond vlogen de noodzakelijke euro’s over de tafel. Ook hier was een goede voorbereiding aan vooraf gegaan. Als er €18.000 op tafel ligt is het gehele omvangrijke buitengebied van het Markelosebroek afgedekt met de noodzakelijke acht aan te schaffen AED’s.

sandra addink

Instellingen, fondsen, sponsoren en buurtbewoners zullen allen om een gulle, doch vrije, gift worden gevraagd.

Buurtgenoten niet aanwezig zullen worden bezocht door één van de buurtbestuursleden. Allen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel worden bezocht door de werkgroepleden.

Heeft u nog een goed idee? Schroom dan niet om dit te melden aan één van de buurtbestuursleden of aan één van de werkgroepleden. Mailen kan ook maar AED@markelosebroek.nl

Wij rekenen op u, want Markelosebroek is ♥ voor elkaar!