AED Markelose Broek, hart ♥ voor elkaar!

Vorig jaar heeft u via onze website uw stem kunnen uitbrengen voor het al dan niet aanschaffen van AED Hulpverlening voor het Markelosebroek. Het resultaat 96% voor aanschaf. Dit onderwerp heeft daarna een tijdje in de week gelegen en onlangs hebben we een oproep gedaan voor mensen die bereid waren om zitting te nemen in een op te richten Werkgroep. Vele mensen hebben hierop spontaan gereageerd en zich aangemeld!
Onder het motto ‘Markelose Broek, Hart ?  voor elkaar!’ is de enthousiaste werkgroep van start gegaan op 10 maart jl. Opzet en einddoel van de werkgroep is om voor het gehele gebied ‘Markelose Broek’ voldoende AED apparaten te gaan plaatsen en mensen te gaan opleiden.
Hiervoor zullen middelen moeten worden gevonden en ook vrijwilligers moeten worden geworven die een AED cursus met hartreanimatie willen gaan volgen. Al met al een hele opgave waarvoor we ons volledig zullen inzetten en daarbij ook u nodig zullen zijn!

Onderstaand een foto van de werkgroep bestaande uit Sandra Addink, Alie Altena, Corine Bolink, Judy Elkink, Loes Hak, Peter Sleebos, Anja Stokreef, Miranda Woestenenk, Johan Vruwink en Jan Markvoort (ontbreekt op foto).

herschaalde kopie van aed bijeenkomst 10-3-2011 werkgroep