Hart, Markelosebroek vóór elkaar, kleurt roder!

De bezochte bedrijven binnen de grenzen van het Markelosebroek maar ook daarbuiten tonen hun waardering voor dit project door gul te geven. Het geplaatste sponsorbord-hart bij de brookschole kleurt roder en roder zodra de giften toenemen.

Woensdag 22 juni 2011
was het weer zover om de financiële stand bij te werken. Om deze klus te klaren werd assistentie verleend door de leerlingen van de Brookschole. Omdat de kinderbeentjes niet ver genoeg reikten om bij het sponsorbord te kunnen komen werd de hulp ingeroepen van een hoogwerker. Vol enthousiasme gingen alle kinderen graag aan de slag hiermee.

Na de gehouden informatieavond op 30 mei 2011, werden alle buurtgenoten bezocht door leden van het buurtbestuur of leden van de AED werkgroep met een setje formulieren, inmiddels zijn de eerste formulieren weer opgehaald. Verreweg de meeste buurtgenoten zijn enthousiast over het project en spreken hun waardering uit en ondersteunen het project door een financiële bijdrage. Maar ook voor de AED training/hartreanimatie is volop belangstelling. Exacte getallen kunnen nog niet worden genoemd omdat nog niet alle formulieren binnen zijn.

2011-06-25 aed schoolbord 014 2011-06-26 sponsorbord

Met dank aan u allen, gaat de werkgroep vol overgave door om dit project te realiseren. Zodra er nieuws is te melden komen we bij u terug. Indien u zelf nog vragen, suggesties of opmerkingen heeft laat het ons weten. Dit kan via één van de werkgroepleden of via de mail: AED@markelosebroek.nl