Einde kaartseizoen

De kaartclub heeft er weer een volledig seizoen op zitten. We zijn blij dat het weer kon.
Wekelijks hebben we met ± 20 kaarters een gezellige avond gekaart. Ook kon de Achterhoek weer op bezoek komen en wij zijn naar Elsen-Herike en Elsenerbroek geweest.
We hebben afgesloten met een avond bij De Poppe, waar ook de dames van onze kaarters een mooie “Bingo” hebben gehad.
Op de avond bij De Poppe was Wim Goothaar de winnaar. Over het hele seizoen bleek Henri Kleinjan het beste gemiddelde te
hebben gekaart. Hij mocht de wisselbeker en een mooie vleesschotel in ontvangst nemen.

We hopen ook volgend jaar weer met “een mooie koppel kaarters” gezellige
avonden te hebben.

Gert, André en Henk