Jaarvergadering

Op 6 januari hadden we de jaarvergadering. Hierin werden de activiteiten van afgelopen jaar doorgenomen en het jaarverslag doorgenomen. Dit jaar gaat Henk Leunk het bestuur verlaten. We willen Henk danken voor zijn 7 jaren in het bestuur. Nieuwe bestuursleden zijn Annemarie Knoop en Rein klein Twennaar.
Na de vergadering heeft Benny Schreurs een presentatie gehouden over de Markelose dokters in de 2e wereldoorlog. Naderhand was er nog gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te proosten op het nieuwe jaar.