Jaarvergadering 12-01-2018

Hallo Buurtgenoten,

Hierbij nodigen wij jullie uit voor onze:

Jaarvergadering vrijdag 12 januari 2018
Brookschole, aanvang 20.30 uur

Agenda:
· Opening door de voorzitter, Wilco Elkink
· Jaarverslag 2017
· Financieel verslag 2017
· Verslag kascommissie: Arie Lodeweges & Willian Potman
· Bestuurswisseling: dit jaar gaan Aukje Fleerkate, Marcel Snellink, Wendy Groot Roessink en Henny Klein Twennaar het bestuur verlaten, nieuwe bestuursleden zijn Marja Bode en Henk Worsink.
· Tegenkandidaten kunnen zich, ondersteunend door een lijst van 10 handtekeningen van buurtleden, tot een uur voor de vergadering bij de voorzitter melden.
· AED hulpverlening Markelosebroek
· Wensen van de leden voor het komende jaar
· W.v.t.t.k.
· Rondvraag
· Sluiting jaarvergadering
· Pauze en gelegenheid samen te proosten op het nieuwe jaar.
· Gastspreker Herman Berkhof………waterratten vanger van beroep

Graag tot ziens op
Vrijdag 12 januari 2018!

Met vriendelijke groeten, Bestuur Markelosebroek