Kledingactie Fanfare Markelo

Sinds jaar en dag haalt de Fanfare ieder voorjaar de gedragen kleding bij de Markelose bevolking op. Met alle leden gaan we dan een zaterdag op pad om in de kern, maar ook in het buitengebied, de kleding te verzamelen. Dit bracht namelijk een mooi bedrag op, waardoor wij onze begroting rond kunnen krijgen en weer een jaar muziek kunnen maken.

De laatste jaren merken wij echter dat er steeds vaker gedurende het jaar kleding wordt opgehaald bij u aan huis. De Gemeente Hof van Twente geeft namelijk 4x per jaar een vergunning hiervoor af. Naast deze inzameling staan er natuurlijk ook steeds meer inzamelpunten in Markelo.

Dit alles heeft er toe geleid dat wij steeds minder kleding ophalen. Dat is natuurlijk erg jammer, want dankzij de subsidie bezuinigingen, wordt het steeds moeilijker om onze financiën rond te krijgen. Vandaar dat we een extra oproep willen doen aan iedereen in Markelo die de Fanfare een warm hart toedraagt…….. bewaar uw gedragen kleding tot zaterdag 19 april!!!


ZATERDAG 19 APRIL 2014

GROTE INZAMELING KLEDING

Een vriendelijk verzoek: zet u alles wat u voor dit doel af wilt

staan, zaterdag 19 april vóór 9.00 uur ’s morgens aan de

rand van de openbare weg. Kleding en schoenen graag in

aparte zakken. Helaas kunnen wij geen lompen aannemen

omdat hiervoor geen afzetmogelijkheden zijn.

“DE FANFARE” DANKT U BIJ VOORBAAT

staatsieportret2010 Fanfare Markelo