Uitnodiging: bezoek College B&W

Het college van B&W van de Gemeente Hof van Twente komt op donderdag 15 november a.s. een bezoek brengen aan het Markelosebroek om van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen. Huis-aan-huis is onderstaande uitnodiging verspreid. Een actueel onderwerp is op dit moment de schuurinbraken in het buitengebied. De politie zal tijdens deze avond voorlichting geven hoe deze te voorkomen. Daarnaast zijn een aantal vooraf ingebrachte punten voorbereid en is er de gelegenheid andere onderwerpen ter sprake te brengen!

We zien u allen graag om 20.00 uur in de Brookschole!