Wekelijkse activiteiten in oktober weer van start!

Gymnastiek, bewegen is gezond!!

Ook dit jaar komt Henny Klein Wassink, weer gymlessen geven   op de donderdagavond

in de Brookschole, afgewisseld met Joga lessen gegeven door (een erkende lerares) Jose.

Vanaf 1 oktober om 20.00 uur is iedereen van harte welkom om aan de lessen deel te nemen.

De kosten voorlopig 40,00 euro p.p.  Graag te voldoen  met de eerste les.

Inlichtingen bij Dinie Klein Horsman, Telf. 0547 361709


Kaartclub

De kaartclub gaat weer van start op dinsdag 7 oktober vanaf 20.00 uur in de Brookschole. Wij hopen ook dit jaar weer nieuwe kaarters te mogen begroeten. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij Henk Scholman tel: 0547-363062

Voor meer info zie tab ‘Activiteiten – Kaartclub’