Jaarvergadering 2010

Op 14 januari heeft onze jaarvergadering plaats gevonden. Verschillende buurtgenoten waren daarbij aanwezig. Naast het jaarverslag en financieel verslag is er met elkaar gesproken over het innen van de jaarlijkse contributie, het aanvangstijdstip van het früshoppen tijdens het Brookfeest, de invulling van de vrijdagavond tijdens het Brookfeest en de AED Hulpverlening.
Tijdens de vergadering vond er ook een bestuurswisseling plaats en hebben wij afscheid genomen van onze voorzitter, Erwin ter Welle en bestuurslid Dinant Rossing. Als nieuwe leden zijn Wendy Stoelhorst en Marleen Worsink welkom geheten. Het voorzitterschap is overgenomen door Ceciel Boode, onze voormalige secretaris. De avond werd afgesloten met een gezellige borrel op het nieuwe jaar!
We willen iedereen bedanken voor hun inbreng en begroeten iedereen graag weer bij onze activiteiten dit jaar!

We zijn nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Heb je belangstelling of ken je iemand die dit leuk zou vinden, neem dan contact op met onze voorzitter.