AED’s Markelosebroek officieel in werking gesteld

Onlangs werden de AED’s in het Markelosebroek officieel in werking gesteld door Wethouder Pieter van Zwanenburg van de gemeente Hof van Twente Wim van de Pluym vertegenwoordiger namens de Rabobank West Twente.

Volgens Johan Vruwink, voorzitter van de stichting; Markelosebroek hart voor elkaar hebben vele ondernemers, particulieren, instellingen en fondsen ertoe bijgedragen dat het project een succes is geworden. Maar liefst 140 buurtbewoners hebben een training gevolgd dit overtrof alle verwachtingen Om de AED cirkels sluitend te krijgen waren er negen AED’s nodig. De plek werd in feite bepaald door de afstand om zodoende het AED alert systeem operabel te kunnen maken. Zonder spontane medewerking van de bewoners waar de AED’s hangen was realisatie van het project niet mogelijk geweest.

Gelukkig heeft onze gemeente nog niet bezuinigd op het moderne noaberschap. De buurt is een bindende factor voor allerlei ontwikkelingen. De tijd dat de gemeente alles regelde is voorbij, maar de financiële steun voor het project m.b.t. de AED trainingen en de lekenhulp bijeenkomsten hebben er zeker toe bijgedragen dat de werkgroep de stap heeft durven zetten om tot dit resultaat te komen. Bijzonder blij en verrast was de buurt met de toezegging van de Rabobank. Maar liefst twee AED’s. Juist in deze tijd geven fondsen als deze positieve energie aan dergelijke initiatieven. Bestuurleden van de buurt, de werkgroep en vrijwilligers hebben prima samengewerkt om tot dit resultaat te komen.

Om financieel toekomst bestending te zijn hebben al een groot gedeelte van de buurtgenoten een jaarlijkse bijdrage toegezegd om jaarlijks terugkerende onderdelen van het project te kunnen financieren zoals; het onderhoud, (herhalings)trainingen en een bindende bijeenkomst in het teken van het AED project. Ook zijn er nog twee voorlopige toezeggingen van fondsen; het Fonds NutsOhra en het Skan Fonds. We hopen de bijdragen van beide fondsen te kunnen verzilveren.

Om de jeugd te betrekken bij het project is er een campagne gestart in de leeftijdscategorie van 18 tot 28 jaar tot nu toe heeft dit al 15 nieuwe cursisten opgeleverd. Zo wordt het project over de hele buurt  levend gehouden.
in werkingstelling aed 25012012