Hoe staan de buurtschappen ervoor in 2030

Op maandag 7 februari a.s. gaat de gemeente hierover in gesprek met alle buurtschapbewoners. De avond wordt georganiseerd in “Lammerhoes” in de buurtschap Markvelde. Het belooft een interessante en levendige avond te worden waarin veel ruimte is voor interactie. De uitkomsten van de leefbaarheidenquête, waar een groot aantal inwoners aan heeft meegewerkt, worden gepresenteerd en wij nemen u mee naar het jaar 2030. Joop Vos van Actor Factory zal deze avond leiden en doet dat op een bijzondere en humoristische wijze.
Het is belangrijk dat jong en oud op deze thema-avonden komen, omdat het niet alleen over de leefbaarheid van nu gaat, maar vooral ook over de toekomst.

Vergrijzing, krimp van de bevolking, digitalisering, individualisering, wie heeft de laatste tijd deze termen niet voorbij zien komen? Er zijn allerlei maatschappelijk ontwikkelingen en trends gaande die, sneller dan wij denken, gevolgen hebben voor leven, wonen, werken en recreëren, óók in de gemeente Hof van Twente.  Hoe kunnen wij er samen voor zorgen dat het ook in de toekomst prettig leven is in de gemeente Hof van Twente? Daarover gaan we met onze inwoners in gesprek.
We nodigen u daarom uit om mee te praten op onze thema-avond. Wilt u graag meepraten? Of u laten informeren? U bent van harte welkom op de thema-avond in Markvelde. Neem gerust uw buurman, buurvrouw of anderen mee. De koffie staat klaar om 19.30 uur, het programma begint om 19.45 uur en eindigt om 22.00 uur.